Escoja su lenguaje:
Buscador

Què fem


Benvolgut company
Benvolguda companya

Ens plau saludar-te des d’aquestes línies per presentar-te qui som i què fem.

L’Agrupació Esportiva d’Associacions d’Esport Escolar de Catalunya, en endavant l’Agrupació, és una entitat que es va constituir el 26 de gener de 2007 a Boí i Taüll, i que està inscrita al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport amb el número de registre: 13038.

El mes de juny de 2007 es convocà la primera Assemblea de l’Agrupació a la població del Collell, amb l’ampliació de la Junta Directiva amb 5 membres més i un representant territorial, arribant a ser  11 membres en total,

Actualment, la Junta Directiva és composta per:


• President:  Pere Sust Sagau
• Vicepresidenta 1r.: Montse Trullén
• Secretari:  Joaquin Garcia
• Tresorer:  Joan M. Guarch
• Vocal Tarragona:   Josep Maria Casas 
• Vocal Barcelona:   Jordi Pedró
Vocal Vallès Occidnetal: Pep Torres
Vocal Baix Llobregat – Anoia: Jose Luis Gallardo
Vocal Terres d’Ebre: Montse Trullen
Vocal Maresme-Vallès Oriental: Wolfgang Simon
Vocal Lleida: José M. Navarro
Vocal Primaria: Miquel Puigpinós
Vocal formació en valors: Carles Ventura


La principal finalitat de l’Agrupació és la defensa dels interessos i necessitats dels seus afiliats, així com el foment i la pràctica de l’activitat físic – esportiva en l’àmbit escolar. És per això que ens adherim als principis, valors i objectius del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE), convertint-se en finalitat pròpia de la nostra entitat i, alhora, en agent corrector del mateix per consolidar-lo i executar-lo a tot el territori català.


Una altra de les finalitats principals de l’Agrupació és la defensa dels interessos de les Associacions Esportives Escolars (AEE) i procurar que l’activitat esportiva en edat escolar esdevingui l’eina de desenvolupament personal, d’inclusió i cohesió social.


Tant és així que des de l’Agrupació treballem amb l’objecte d’unificar criteris sobre l’esport escolar, potenciar el reconeixement de la figura del coordinador del Pla dins de l’equip docent del centre i, alhora, incloure les activitats de les AEE’s en els projectes educatius dels centres.