Escoja su lenguaje:
Buscador

Agrupació

PRESENTACIÓ

L’Agrupació Esportiva d’Associacions d’Esport Escolar de Catalunya, en endavant l’Agrupació, és una entitat que es va constituir el 26 de gener de 2007 a Boí i Taüll, i que està inscrita al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport amb el número de registre: 13038.
 
La principal finalitat de l’Agrupació és la defensa dels interessos i necessitats dels seus afiliats, així com el foment i la pràctica de l’activitat físic – esportiva en l’àmbit escolar. És per això que ens adherim als principis, valors i objectius del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE), convertint-se en finalitat pròpia de la nostra entitat i, alhora, en agent corrector del mateix per consolidar-lo i executar-lo a tot el territori català.
 
Des de l’Agrupació també treballem amb l’objectiu d’unificar criteris sobre l’esport escolar, potenciar el reconeixement de la figura del coordinador del Pla dins de l’equip docent del centre i, alhora, incloure les activitats de les AEE’s en els projectes educatius dels centres.