Escoja su lenguaje:
Buscador

ASSEGURANCES

ASSEGURANÇA PER A LES AEE I LES SEE d’AMPA ASSOCIADES A L’AGRUPACIÓ
 
L’Agrupació ofereix a les entitats associades:
 
·         Assegurança deRESPONSABILITAT CIVIL
o   Obligatòria segons el Decret 58/2010 de 4 de maig
o   S’ha de contractar per fer activitats dins o fora del centre educatiu
o   Inclosa en la quota d’afiliació de  L’Agrupació (110 euros)*
* - Les AMPA’s afiliades a la FAPAC ja disposeu dins de la mateixa quota d’afiliació a la FAPAC les cobertures d’una assegurança de Responsabilitat Civil.
o   Per a disposar de les cobertures de l’Assegurança de Responsabilitat Civil, no cal realitzar cap tràmit, només estar al corrent de pagament de la quota d’Afiliació anual de l’Agrupació (110 euros).
 
·       
PER A MÉS INFORMACIÓ:
 Podeu contactar amb L’Agrupació al telèfon 93.163.05.57 o enviant un correu electrònic a assegurances@lagrupacio.cat.